W jednym z najpiękniejszych miejsc  w Częstochowie: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II odbyła się 28 października uroczysta gala z okazji 15-lecia działalności artystycznej Częstochowskiej Kapeli Biesiadnej „Grupa Romana”.

Udział wzięli w niej: zaproszone kapele z Polski – przedstawiciele muzyki zwanej „folklorem miejskim” oraz szanowni goście – przedstawiciele świata kultury, biznesu naszego regionu, władz jednostek terytorialnych i samorządowych, trudno jest tutaj wymienić wszystkich – by kogoś nie pominąć.
Grupa Romana otrzymała wiele dowodów uznania – a o marce, jaką wypracowała sobie przez te piętnaście lat, świadczą słowa, które popłynęły z listów gratulacyjnych. Zacytujemy tutaj kilka.
Z listu gratulacyjnego od przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka: „…Państwa Kapela to wypracowana przez lata marka artystyczna, to perła na mapie kulturalnej miasta Częstochowy, ale także naszego regionu i kraju…”
Dowody uznania od Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli: „…Gratuluję Zespołowi wspaniałego dorobku artystycznego. Zdobyte nagrody i wyróżnienia świadczą o profesjonalizmie i wielkim zaangażowaniu w krzewienie kultury naszego regionu. Świadczą również o wielkiej wdzięczności wszystkich, dla których ważne jest zachowanie tradycji miejskiego folkloru dla przyszłych pokoleń…”
Swoją obecnością na jubileuszu tej znanej w naszym regionie kapeli zaszczycił muzyków bp Jan Długosz, który w tym dniu miał niewiele czasu, lecz pomimo to przybył – bo przecież niejednokrotnie kapela towarzyszyła mu na scenie, choćby uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych.
I choć to zazwyczaj Kapela zdobywała laury przez te 15 lat, bywała odznaczana za zasługi w dziedzinie kultury, tym razem to muzycy przyznali medale „Przyjaciel Częstochowskiej Kapeli Biesiadnej Grupa Romana”. A otrzymali je: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Giżyński, senator Rzeczypospolitej Polskiej Artur Warzocha, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, biskup Antoni Długosz, ksiądz Ryszard Umański, wójtowie gmin: Poczesna – Krzysztof Ujma, Poraj – Łukasz Stachera, Mstów – Tomasz Gęsiarz, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Marek Dziubek, NSZZ Solidarność Region Częstochowski – Jacek Strączyński, Związek Zawodowy Kadra Huty Częstochowa – Mariusz Ciupiński, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” Tadeusz Piersiak, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” Jan Szyma, Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ – Jan Lemański, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Konrad Jarzyński, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Andrzej Babczyński, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Piotr Dobosz, Firma Consonni – Halina i Zdzisław Bartelakowie, TVP Orion, TVP Katowice oraz wielu innych, z którymi kapela współpracowała czy współpracuje nadal.
Gwiazdą tego wieczoru był również częstochowski zespół estradowy Silver Band, w którego składzie gra znakomity gitarzysta, syn lidera Grupy Romana – Marcin Kryst.
Nie obyło się bez chwil nieujętych w scenariuszu jubileuszowej gali. Za sprawą Krzysztofa Witkowskiego, właściciela miejsca, gdzie odbywała się uroczystość, na scenie spontanicznie zagrały dwa zespoły: kapela Grupa Romana i zespół Silver Band – sprawiając niezapomniane wrażenia, gdyż na scenie stanęły trzy pokolenia: kierownik Grupy Romana – Roman Kryst, lider zespołu Silver Band – Marcin Kryst oraz wnuki Romana, a synowie Marcina – Mateusz i Filip, którzy składali życzenia, wręczając pamiątkowy upominek z okazji jubileuszu.
Grupa Romana – obecnie w składzie: Roman Kryst – akordeon, Grzegorz Leonarcik – kontrabas, Marek Biszczak – gitara, Jerzy Cieślak – banjo, Cezary Wieprzowski – saxofon – składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do obchodów Jubileuszu 15-lecia działalności artystycznej, szczególnie Stowarzyszeniu Wspólnota Gaude Mater, które wraz z Kapelą było organizatorem tej gali.
Grażyna Łoś-Kryst